این روز ها حالم خوب است .. 

مخصوصا که کسی را دارم که به حرف هایم گوش می کند . منتهی یک سری کار هست که سرم ریخته است و با این که دوست دارم انجامشان دهم بیشتر دوست دارم نقاشی کنم و از نقاشی کردنم لذت ببرم .. 

اما بیا روراست باشیم .. این کار ها را یک روزی باید تحویل دهم :))‌ و با عقب انداختنشان فقط خودم را از آرامشی که هنگام نقاشی نیاز دارم دور می کنم :)

پس بهتر است از آرامشم استفاده کنم و کار هایم را انجام دهم تا وقتی تمام شد .. با برنامه  ی منظمی نقاشی کنم :)

یا او :)