این موقع شب شده و تازه تمرینم را آپلود کرده ام .. آنقدر خسته ام که حتی مطمین نیستم چیزی که میخواهم بگویم از این خستگی را میتوانم به خوبی انتقال دهم یا نه . 

چند جمله بدون تفسیر  ..

 بعضی چیز ها را نمی توان فهمید .. از بعضی چیز ها تنها میتوان فرار کرد . 

بعضی چیز ها را نمی توان داشت .. 

خیلی چیز ها را نمیتوان برای همیشه داشت ... 

و گاهی وقت ها اصلا نمی توان چیزی داشت .. تنها می توان بود :)